Baggrundsinfo

Foreningen Polykrom arbejder for demokrati samt til gavn for samfundet. Hvilket sker gennem almennyttige og humanitære projekter. Samtidig arbejder vi mod udbytning og for fredelig sameksistens…samt mellemmenneskelighedsudviklende projekter.

Info om Polykromfondens bestyrelse
Formand:
Nalle Kirkvåg
♫ 6081 7445
nalle@foreningenpolykrom.dk

Kasser/næstformand:
Tine Schwartz

Vedtægter

Skriv et svar