Foreningen har skiftet navn

I december 2021 besluttede en enig generalforsamling at skifte foreningens navn til: Foreningen Polykrom. Men hvorfor egentlig; Polykromfonden har jo altid været en almennyttig forening (på trods af navnet)?
Jo, det skyldes, at det gamle navn bare ikke var retvisende – men faktisk forvirrende…

Baggrunden for det nu forhenværende foreningsnavn er, at tilbage i 2009, da vi startede foreningen, legede vi med tanken om at starte en fond. Mest fordi den (dengang kommende) forperson syntes, at det er super sejt med netop en fond.
Men der i 2009 skulle man have en egenkapital på 200.000 kr. for at stifte en fond; et beløb der dengang overskred vores økonomiske formåen. Og da mennesker i dette land alligevel ikke kan gå over gaden uden at stifte en forening, ja så blev dét altså løsningen.

Men selv om det endte med en almennyttig forening og ikke en fond, holdt stifterne alligevel fast i at kalde det noget med en fond. Og derfor hed foreningen fra 2009-2021 (begge år inkl.) altså Foreningen Polykromfonden. Hvilket også blev den url, vi endte med at købe…

Men over tid har foreningens fokus mere og mere skiftet mod et socialøkonomisk fokus. Der er nemlig flere i foreningen, der har kedelig meget erfaring med at stå på kanten af arbejdsmarkedet…
Samtidig med disse overvejelser, lykkedes det i 2018 at finde midler fra Roskilde Universitet til at eksperimentere med lyddesignede og historiefortællende naturvidenskabs-podcast. Og d. 23. december 2018 udkom så den første: Hvad er naturvidenskab?

Siden har vi i NATURLIGVIS udgivet mere end 80 videnskabspodcast, hvor vi bl.a. har fokus på naturvidenskab, teknologi samt videnskabsformidling i det hele taget. Da bevillingen fra Roskilde Universitet udløb i 2019, stod redaktionen pludselig med et valg om: enten at lukke og slukke – eller lade foreningen overtage podcasten. Og det da det også bare virkede ærgerligt, at alt det arbejde, skulle gå til spilde, ja så besluttede vi netop i foreningen det sidste; at podcasten overgik til foreningen.

I 2021, blot fire dage efter ovennævnte generalforsamling, indgik vi en helt ny samarbejdsaftale med Niels Bohr Instituttet og videnskabsår22.dk om at producere 10 naturvidenskabelige podcast i serien: Hvad sker der i din krop, når du drikker en sodavand? En hel del, viser det sig!!
Og d. 26. januar 2022 udgav vi den første podcast: DEN FØRSTE TÅR (1:10). Hele serien kan høres både via linket i Spotify, eller hvor du foretrækker at lytte til podcast.

Men hvad har alt det her med podcast egentlig at gøre med det navneskift, som dette indlæg indleder med at fortælle om?
Jo, i 2019 besluttede vi på generalforsamlingen også at forsøge på at skabe job til mennesker med handikap og sygdom, som derfor er på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet. Og her blev NATURLIGVIS en oplagt case. Kan podcasten bruges som led i den vision? Hvilket vi bruger 2022 på at teste…

Også derfor er 2022 afsat til at finde (oplagt fonds)midler til at producere en lang række podcast, der eksperimenterer med at formidle naturvidenskab til alle os, der ofte ikke fatter en klap af dét. Det er ikke mindst derfor, at samarbejdet med Niels Bohr Instituttet samt videnskabsår22.dk blev indgået i december 2021 – for at teste, om casen holder i praksis. Og so far so good…

Men når der skal søges midler hos fonde, er meldingen altså ganske ofte, at “vi støtter ikke andre fonde“. Og så skal vi forklare, at selv om vi hedder Polykromfonden, er vi, såvel har altid været en almennyttig forening… Og det er bare for bøvlet. Så, selv om vores forperson ikke var glad for navneskiftet, indså også han, at det altså er bedre at bruge sin tid på at finde midler – frem for hele tiden at skulle forklare det med forening vs. fond. Så derfor det nye navn.

Og ellers: stay tuned – fortsættelse følger…