Foreningen har skiftet navn

I december 2021 besluttede en enig generalforsamling at skifte foreningens navn til: Foreningen Polykrom. Men hvorfor egentlig; Polykromfonden har jo altid været en almennyttig forening (på trods af navnet)? Jo, det skyldes, at det gamle navn bare ikke var retvisende…

Velkommen til Foreningen Polykrom

Velkommen til Foreningen Polykrom

Velkommen til Foreningen Polykrom Vores mål er at arbejde for demokrati samt være til gavn for samfundet. Vi arbejder for fredelig sameksistens, for positiv vækst samt mellemmenneskelighedsudviklende projekter. Alt det vil vi gøre i kraft af almennyttige og humanitære projekter,…